Het veld is onbespeelbaar, ik keur het af...

Wijkkrant Zuid (februari 2021)

Op het moment van schrijven ligt Zwolle bedolven onder sneeuw en ijs. Gevoetbald werd er toch al niet, maar stel dat er in competitieverband gespeeld mocht worden, dan had menig supporter de afgelastingen via WhatsApp of een of ander Social Mediakanaal tot zich genomen.

Ach, hoe anders ging dat 95 jaar geleden, in een tijd zonder mobieltjes of twitteraccountjes. De Provinciale Overijsselsche Courant beschrijft op dat vlak een memorabele dag voor ZAC, op weg naar Enschede. We schrijven 1 november 1926: “ZAC maakte ten gevolge van de allermerkwaardigste weersgesteldheid gisterochtend een vergeefse reis naar Enschede. De consul keurde even voor tienen het terrein, dat zijns inziens de vele regens ten spijt zeer wel bespeelbaar was, goed. Daarna vervulde hij zijn andere Zondagsche plicht en toog ter kerke. Om half elf begon het echter een beetje te sneeuwen. De vlokken werden al grooter en grooter en vielen in groote intensiteit op de aarde. Weldra was alles wit! Op de nog te warme aardkorst smolt de sneeuw aanvankelijk spoedig. Doch toen de sneeuwval geruimen tijd aanhield en in kracht eerder vermeerderde dan verminderde, kwam er allengs een handbreed dik sneeuwtapijt op de koude modderige laag te liggen. Hoewel inmiddels iedereen wist dat het duel die middag niet door zou kunnen gaan, was er niemand aanwezig die het veld kon afkeuren. De consul verscheen niet meer. Zoo vertrok ZAC met de beste verwachtingen om 10 minuten vóór twaalf uit Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel hoofdstad sneeuwde het niet: er viel een gestadige regen, dat was alles. Ook sneeuwde het niet in Heino, Raalte, Nijverdal en Wierden. Maar in Almelo….. daar begon de sneeuwjacht. Toen ZAC het Van Heekpark betrad, vond zij daar den aangewezen scheidsrechter in den vorm van den heer Coole uit Nijmegen. De arbiter had geen moeilijke taak. Zonder eenigen omhaal van woorden decreteerde hij: het veld is onbespeelbaar, ik keur het af. Er was geen publiek aanwezig, zoodat alleen ZAC’ers den aftocht behoefde te ondernemen. Het ZAC bestuur zal thans aan de NVB restitutie der gemaakte kosten verzoeken. Het toewijzen hiervan zal afhangen van de kwestie in hoeverre de consul in Enschede nalatig is geweest in het vervullen van zijn plicht.”

gerjos weelink 36 eindstand


Laat een bericht achter - aantal berichten: 0Bent u de eerste die reageert?Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf zeven in cijfers: