150 jaar geleden geboren: Jasper Warner (deel 1)

Wijkkrant-Zuid (juli 2020)

Wie Z.A.C. zegt, zegt natuurlijk Jasper Warner. Iets meer dan 150 jaar geleden (op 5 februari 1870 om precies te zijn) wordt de eerste Z.A.C.-voorzitter geboren in Assen. Verreweg het grootste deel van zijn leven speelt zich hier in Zwolle af. Gedurende datzelfde leven bouwt hij een cv op waar je ‘u’ tegen zegt. Met een schooldiploma op zak en een baantje op een handelskantoor in het verschiet, schaft de jonge Jasper zich al snel een skiff aan waarmee hij (als het weer het maar even toelaat) op het Zwartewater te vinden is. Geen wonder dus dat hij in 1887 medeoprichter is en voorzitter wordt van de Zwols(ch)e Roei- en Zeilvereniging. In het botenhuis van die vereniging wordt enkele jaren later de voetbalclub Z.A.C. opgericht en in het allereerste seizoen speelt Warner daar op de positie van half-back, in een soort minicompetitie met PW uit Enschede en Celeritas uit Kampen.

Op 26 december (Tweede Kerstdag) 1893 wordt Warner (op dat moment 23 jaar) als afgevaardigde van Z.A.C. naar Haarlem gestuurd, om een vergadering van de Nederlandse Voetbal- en Atletiek Bond bij te wonen. Op voorspraak van Pim Mulier wordt hij aldaar tot bestuurslid verkozen. In 1894 wordt Warner secretaris en in 1897 zelfs bondsvoorzitter. Verder is hij betrokken bij de oprichting van Wereldvoetbalbond FIFA en zorgt er voor dat er zowel in 1912 als in 1913 interlands in Zwolle worden gespeeld. Op 22 oktober 1919 legt Warner zijn functie als bondsvoorzitter neer. Onder zijn leiding is de Nederlandse Voetbalbond gegroeid van ongeveer 1800 leden naar 15.683 leden, en het aantal clubs is gegroeid van 32 naar 164.

Maar wat minstens zo belangrijk is: voetbal heeft zijn maatschappelijke betekenis en waarde bewezen. ‘Het voetbalspel is geworden van een vermaak voor enkelen uit de gegoede kringen van ons volk, tot een nationale sport, waaraan het geheele volk deel heeft’, sprak ir. J.W. Kips, die de voorzittershamer van Warner overnam. (Bron: Zwolsch Historisch Tijdschrift (2008, nummer 3/4, geschreven door Steven ten Veen)

 


Laat een bericht achter - aantal berichten: 0Bent u de eerste die reageert?Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf elf in cijfers: